Afişează documentul PDF
Titlu: ASTRA primeşte ca membru pe Ilie Dăianu
Descriere: Diploma prin care Ilie Dăianu este primit ca membru al Astrei.
Datare:

Afişează documentul PDF
Titlu: Abonament CFR, Ilie Dăianu
Descriere: Legitimaţia de călătorie pe căile ferate pentru protopopul Ilie Dăianu. Conţine fotografie.
Datare:

Afişează documentul PDF
Titlu: Act de chezăşie
Descriere: Gabriel Kabos împrumută lui Emeric Kemeny suma de 100 florini, cu dreptul de a ocupa, în caz că nu i se restituie suma până la 6 ianuarie viitor, 8 sesii iobăgeşti
Datare:

Afişează documentul PDF
Titlu: Act de chezăşie
Descriere: Ioan Opra, intră iobag la Urban Koppani, la soţia sa Ana Chegezi şi la urmaşii lor, promiţându-i-se în schimb un loc de casă, iertarea datoriei de 1,40 florini, o vacă cu viţel, 3 câble de grâu şi altele
Datare:

Afişează documentul PDF
Titlu: Act de chezăşie
Descriere: Act de chezăşie pentru Paul Varga care intră iobag la Gheorghe Teke, care l-a iertat pentru săvârşirea unui omor. Chezaşi: Matei Tamassy şi Ştefan Kapus
Datare:

Afişează documentul PDF
Titlu: Act de vânzare-cumpărare
Descriere: Ştefan Varfalvi împreună cu soţia sa Caterina Zilagyzegi, cumpără de la Benedict Nagy şi soţia sa Margareta Nagy casa acestora din Ciumbrud (Czombord) comitatul Alba, împreună cu toate cele ce ţin de ea pentru suma de 100 florini ungureşti
Datare:

Afişează documentul PDF
Titlu: Act privind un împrumut
Descriere: Petru Fejer împrumută de la Urban Koppani 14 florini, angajându-se să-i dea drept zălog pe iobagul său Karacyon, în cazul în care nu-i poate restitui suma până la data fixată
Datare:

Afişează documentul PDF
Titlu: Adienţa episcopului Şaguna la împărat
Descriere: Episcopul Şaguna adresează clerului şi poporului român urări cu ocazia sărbătorilor, comunicând totodată rezultatele audienţei la împărat a deputaţilor români transilvăneni.
Datare:

Afişează documentul PDF
Titlu: Adresa Conventului Mănăstirii ordinului Fraţilor Credincioşi din Altbrunn - Moravia
Descriere: Adresa Mănăstirii Fraţilor Credincioşi de la Mănăstirea Altbrunn din Moravia către Direcţia Minieră, a salinelor şi pădurilor din Cluj în vederea obţinerii unui ajutor pentru construirea unei băi publice pentru bolnavii din cele 28 de mănăstiri ale Ordinului Fraţilor Credincioşi.
Datare:

Afişează documentul PDF
Titlu: Adresa Fabricii de articole pentru ordine şi uniforme din Viena
Descriere: Adresa Fabricii pentru confecţionarea uniformelor şi a banderolelor pentru ordine militare către funcţionarii civili şi militari ai statului prin care oferă caschete pentru uniforme.
Datare:

Afişează documentul PDF
Titlu: Adresa Fabricii de maşini din cadrul Societăţii de cale ferată de stat privind trimiterea unor arbori cu manivelă
Descriere: Adresa Fabricii de maşini din cadrul Societăţii de cale ferată din Austria prin care trimite piesele de schimb pentru arborele cu manivelă însoţite de uneltele de montare şi schiţele pieselor.
Datare:

Afişează documentul PDF
Titlu: Adresa Guvernământului civil şi militar către Administraţia domeniului Hunedoara.
Descriere: Adresa Guvernului civil şi militar din Sibiu către oficii din Transilvania prin care trimite înştiinţări cu privire la publicarea licitaţiei pentru livrarea de materiale necesare construirii unui telegraf. Anexa> Schitele componentelor telegrafului
Datare: