bjc cs cpo 07

M?n?stirea franciscan? (Pia?a Muzeului)

A Ferences kolostor (Muzeului tér)
Subiect: M?n?stiri
Carte po?tal?
Monasteries
Post card
Descriere:M?n?stirea franciscan? (Pia?a Muzeului). ?n 1442, cu sprijinul guvernatorului Ioan de Hunedoara, l?ng? biserica franciscan? (construit? ?ntre anii 1260-1290) a fost ridicat? o m?n?stire transformat?, ulterior, ?n ?coal? (unitarian? din 1568, iezuit? ?ntre anii 1693 ?i 1725). ?n perioada anilor 1906 - 1948 ?n m?n?stire a func?ionat tipografia Sf?ntul Bonaventura. Detaliu din curtea interioar?. Vizualizare imagine
Editor:Biblioteca Jude?ean? "Octavian Goga" Cluj
"Octavian Goga" Cluj County Library
Datare:A doua jum?tate a secolului 20
Tip:IMAGE
Format:image/jpeg
Identificator:bjc_cs_cpo_07.JPG
Surs?:Biblioteca Jude?ean? "Octavian Goga" Cluj
E parte a:Colec?ia de c?r?i po?tale
Tratare spa?ial?:Europa | Rom?nia | Transilvania | Cluj | Cluj-Napoca
Europe | Romania
Románia | Kolozsvár
Rum?nien | Klausenburg
Tratare temporal?:A doua jum?tate a secolului 20
Drepturi:Domeniul public
Obiect: Vizualizare imagine
Furnizor Europeana:EuropeanaLocal Romania
Tip Europeana:IMAGE
E expus(?) la: Descriere obiect digital
E expus(?) de: Biblioteca Jude?ean? "Octavian Goga" Cluj