bjc cs cpo 103

Pia?a Avram Iancu

Avram Iancu tér
Titlu alternativ:Pia?a Victoriei
Pia?a Malinovscki
Pia?a Cuza Vod?
Hunyadi tér
Bocskay-tér
Subiect: Pie?e
Biserici
Teatre
Squares
Churches
Theatres
Descriere:Pia?a Avram Iancu, vedere panoramic?. ?n st?nga imaginii, Catedrala Ortodox? construit? ?n deceniul 1920-1930. ?n dreapta imaginii, cl?direa Teatrului Na?ional Lucian Blaga construit?, ?n stil baroc-rococo, ?ntre anii 1904 ?i 1906, de celebra firm? a arhitec?ilor Hermann Helmer ?i Ferdinand Fellner pe locul fostei pie?e de lemne a ora?ului. Vizualizare imagine
Editor:Biblioteca Jude?ean? "Octavian Goga" Cluj
"Octavian Goga" Cluj County Library
Datare:A doua jum?tate a secolului 20
Tip:IMAGE
Format:image/jpeg
Identificator:bjc_cs_cpo_103.JPG
Surs?:Biblioteca Jude?ean? "Octavian Goga" Cluj
E parte a:Colec?ia de c?r?i po?tale
Tratare spa?ial?:Europa | Rom?nia | Transilvania | Cluj | Cluj-Napoca
Europe | Romania
Románia | Kolozsvár
Rum?nien | Klausenburg
Tratare temporal?:A doua jum?tate a secolului 20
Drepturi:Domeniul public
Obiect: Vizualizare imagine
Furnizor Europeana:EuropeanaLocal Romania
Tip Europeana:IMAGE
E expus(?) la: Descriere obiect digital
E expus(?) de: Biblioteca Jude?ean? "Octavian Goga" Cluj