bjc cs cpo 127

Grupul statuar Matia Corvin (Pia?a Unirii)

Mátyas király szobor (Unirii tér)
Subiect: Monumente
Matia Corvin, rege al Ungariei (1458-1490)
Fadrusz János, sculptor (1858–1903)
Monuments
Matthias Corvinus, King of Hungary (1458-1490)
Post card
Descriere:Grupul statuar ?nchinat regelui maghiar Matia Corvin (Pia?a Unirii) a fost dezvelit la 12 octombrie 1902. Oper? a sculptorului maghiar Fadrusz János (2.09.1858 – 28.10.1903) pentru care a primit Premiul I la Expozi?ia Mondial? de la Paris (1900). Arhitectul Pákey Lajos a realizat proiectul soclului statuii, reprezent?nd un bastion al zidului cet??ii Clujului. Monumentul este compus dintr-o statuie ecvestr? a regelui Matia Corvin, ?n fa?a c?reia sunt plasate alte 4 statui (de la st?nga spre dreapta): Kinizsi Pál, comitele de Timi?; Magyar Balázs, comandantul armatei de mercenari; Szapolyai István, viceregele Ungariei ?i Báthory István, voievodul Transilvaniei. Vizualizare imagine
Editor:Biblioteca Jude?ean? "Octavian Goga" Cluj
"Octavian Goga" Cluj County Library
Datare:A doua jum?tate a secolului 20
Tip:IMAGE
Format:image/jpeg
Identificator:bjc_cs_cpo_127.JPG
Surs?:Biblioteca Jude?ean? "Octavian Goga" Cluj
E parte a:Colec?ia de c?r?i po?tale
Tratare spa?ial?:Europa | Rom?nia | Transilvania | Cluj | Cluj-Napoca
Europe | Romania
Románia | Kolozsvár
Rum?nien | Klausenburg
Tratare temporal?:A doua jum?tate a secolului 20
Drepturi:Domeniul public
Obiect: Vizualizare imagine
Furnizor Europeana:EuropeanaLocal Romania
Tip Europeana:IMAGE
E expus(?) la: Descriere obiect digital
E expus(?) de: Biblioteca Jude?ean? "Octavian Goga" Cluj