bjc cs cpo 146

Bulevardul Eroilor

Eroilor ut.
Titlu alternativ:Strada Dr. Petru Groza
Strada Regina Maria
Deák Ferencz utca
Bels?k?zép utca
Subiect: Str?zi
Biserici
Carte po?tal?
Streets
Churches
Post card
Descriere:Bulevardul Eroilor, una din principalele str?zi comerciale ale ora?ului ?nc? din epoca medieval?. O dat? cu sistematizarea ?i extinderea Pie?ei Unirii, Bulevardul Eroilor a devenit, la ?nceputul secolului 20, parte a corso-ului clujean. ?n prim-plan, Catedrala Greco-Catolic? cu hramul Schimbarea la Fa??. Edificiul a fost ridicat ?n stil baroc ?n anii 1775-1779 de Ordinul Romano-Catolic al Fra?ilor Minori Conventuali dup? planurile arhitectului Kitner Francisc. Biserica a fost donat? Bisericii Rom?ne Unite cu Roma ?n anul 1924 de c?tre Sf?ntul Scaun, pentru a servi drept catedral? a Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla. Vizualizare imagine
Editor:Biblioteca Jude?ean? "Octavian Goga" Cluj
"Octavian Goga" Cluj County Library
Datare:A doua jum?tate a secolului 20
Tip:IMAGE
Format:image/jpeg
Identificator:bjc_cs_cpo_146.JPG
Surs?:Biblioteca Jude?ean? "Octavian Goga" Cluj
E parte a:Colec?ia de c?r?i po?tale
Tratare spa?ial?:Europa | Rom?nia | Transilvania | Cluj | Cluj-Napoca
Europe | Romania
Románia | Kolozsvár
Rum?nien | Klausenburg
Tratare temporal?:A doua jum?tate a secolului 20
Drepturi:Domeniul public
Obiect: Vizualizare imagine
Furnizor Europeana:EuropeanaLocal Romania
Tip Europeana:IMAGE
E expus(?) la: Descriere obiect digital
E expus(?) de: Biblioteca Jude?ean? "Octavian Goga" Cluj